15/12/17  Tin của trường  57
Tham gia Hoi khoe Phu dong
 25/04/16  Tin của trường  272
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học Hiếu Thiện.